2008’den Sonra Sigortalı Olanların Emeklilik Şartları Nelerdir?

2008’den Sonra Sigortalı Olanların Emeklilik Şartları Nelerdir?

 

Normal Emeklilik Şartları

İlk defa 1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortalı olmuş/olacaklar  için Emeklilik Şartları na bakıldığında prim gün sayısı şartı 7 bin gün değil, 7 bin 200 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti de 7 bin 200 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli edilir. 7 bin 200 gün sayısının doldurulduğu tarihe göre de aşağıdaki yaş şartı aranır.
Buna göre; 7200 günü 31 Aralık 2035’e kadar tamamlayan erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli olur, ancak 7200 günü bu tarihten sonra tamamlayanlar için yaşlar aşağıdaki gibidir:
01.01. 2036 – 31.12.2037 tarihleri arasında tamamlayan erkek için 61, kadın için 59
01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında tamamlayan erkek için 62, kadın için 60
01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında tamamlayan erkek için 63, kadın için 61
01.01.2042 ile 31.12.2043 tarihleri arasında tamamlayan erkek için 64, kadın için 62
01.01.2044 ile 31.12.2045 tarihleri arasında tamamlayan erkek için 65, kadın için 63
01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında tamamlayan erkek için 65, kadın için 64

01.01.2048 tarihinden itibaren ise kadın için 65 olarak uygulanır.
Yaş hadlerinin uygulanmasında 7200 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihteki geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

5400 Gün İle Kısmi Emeklilik Şartları

– Erkekler için 5 bin 400 gün ile kısmi emeklilik şartı:
1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortalı olmuş /olacak erkeklerden 5400 günü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olurlar, ama 5400 gün ile kısmi emeklilik şartını;
01.01.2036 ile 31.12. 2037 tarihleri arasında tamamlayan erkek 64,
01.01.2038’den sonra tamamlayan erkek için 65 yaşında emekli olur.

Yaş hadlerinin uygulamasında 5400 gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.
– Kadınlar için kısmi 5 bin 400 gün ile emekli kısmi emeklilik şartı
1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortalı olmuş /olacak kadınlardan 5400 günü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 61 yaşında emekli olurlar, diğer kadınlar ise
01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 5 bin 400 günü tamamlaya  62,
01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan 63,
01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan 64,
01.01.2042 tarihinden itibaren 65 yaşında olarak emekli olur.

Yaş hadlerinin uygulanmasında 5 bin 400 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.