Yaş Düzeltmelerinin Emekliliğe Etkileri

Yaş Düzeltmelerinin Emekliliğe Etkileri

25.08.1999 günü TBMM’de kabul edilen ve 08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile 1999 yılından beri emeklilikte yaş şartının yeniden getirilmesinden sonra nüfusta kayıtlı doğum tarihlerinin düzeltilmesi davalarında epey artış oldu.
Sigortalılar önce Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne gidip doğum tarihlerini geriye aldırıyor ve yaşlarını büyüterek SSK’ya emeklilik için müracaat ediyorlar ve SSK’da bunu reddedince İş Mahkemelerinde dava açıyorlardı.
1999 yılına kadar yargı mercii olan Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin verdiği yaş tashihleri konusunda iş mahkemeleri ve İş Mahkemelerinin bir üst mercii olan Yargıtay 10 ve 21. Hukuk Daireleri “Düzeltilmiş (Tashih Edilmiş) Doğum Tarihleri Geçerlidir” şeklinde karar veriyorlardı.

Ancak 4447 ve 4759 Sayılı Kanunlardan sonra Yargıtay’ın ilgili daireleri farklı kararlar vermeye başladılar.

İş Mahkemelerinde görülen SSK ile ilgili davaların temyiz mercii olan Yargıtay 10. Hukuk ve 21. Hukuk Daireleri 2000 yılından itibaren taban tabana zıt kararlar vermeye başladılar. 10. Hukuk Dairesi, bir mahkemenin (asliye hukuk) verdiği karar nasıl idareleri bağlıyorsa yargıyı da bağlamalı diyerek düzeltilmiş yaş kayıtlarına göre yerel mahkemelerin sigortalı lehine verdiği kararları onarken, yerel mahkemenin reddettiklerini de bozma kararı alıyordu.

21. Hukuk Dairesi ise diğer dairenin tersine kararlarla düzeltilmiş yaş kayıtlarına itibar etmeyerek yerel mahkemelerce sigortalı lehine karar verilmiş ise bozuyor ama sigortalı aleyhine karar verilmiş ise onuyordu.

Sonunda olaya TBMM dolayısıyla da Hükümet el attı ve 06.07.2004 günkü Resmi Gazetede yayınlanan 5198 Sayılı Kanun ile 506 Sayılı Kanun’un 120. maddesine aşağıdaki fıkrayı ekledi.

“İş kazalarıyla meslek hastalıkları, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortasından gelir ve aylık tahsisleri ile sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk defa tespit edildiği veya sigortalıların yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya 506 sayılı Kanun ile diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş tashihleri dikkate alınmaz.”

Bu değişiklikten sonra artık işe giriş tarihinden sonra yapılmış olan bütün yaş düzeltme kararları SSK’dan emeklilik için geçersiz hale gelmiştir.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir