Türkiye’den Yurtdışına Çalışmak İçin Götürülen Türk İşçilerinin İsteğe Bağlı Primleri Ssk Mı Yoksa Bağ-Kur’a Mı Sayılır?

Türkiye’den Yurtdışına Çalışmak İçin Götürülen Türk İşçilerinin İsteğe Bağlı Primleri Ssk Mı Yoksa Bağ-Kur’a Mı Sayılır?

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa gereğince yurtdışında çalışan işçilerin emeklilik için uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri hallerinde isteğe bağlı prim ödemeleri mümkündür. 5510 sayılı yasa ile getirilen düzenlemeler sonrasında bu kişilerin isteğe bağlı sigortalı olmalarına imkan sağlanmış ve ödedikleri isteğe bağlı primler 4/b’li sigortalılık(Bağ-Kur) statüsünde sayılmıştır. Fakat;

13/02/2011 Tarihinde kabul edilen ve 25/02/2011 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ülkemizle, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerdeki işyerlerinde çalışmak üzere yurtdışına götürülen Türk işçilerin uzun vadeli sigorta kolunu kendileri ödemek istemeleri halinde isteğe bağlı sigortalı olarak 4/b(Bağ-Kur) kapsamında ödemeleri mümkün iken , 6111 sayılı yasayla isteğe bağlılığı 4/a (SSK) olarak ödemeleri mümkün olmuştur.

Buna göre topluluk sigortasına tabi olup 01.10.2008-25.02.2011 tarihleri arasında isteğe bağlı sigorta primleri ödeyip statüleri 4/b(Bağ-Kur) kapsamında değerlendirilen hizmetler, 4/a(SSK) statüsüne dönüştürülecektir.

MİRASÇILAR VERASET İLAMIYLA KIDEM TAZMİNATI ALIRLAR!

SORU: Babam 18 yıldır bir firmada çalışıyordu. Babam vefat etti, çalıştığı işyeri bize 5 Bin Lira ödeme yaptı ve başka bir hakkının olmadığını söylediler. Babam 1400 Lira maaş alıyordu bizim bu konuda haklarımız nelerdir.

CEVAP: Öncelikle başınız sağ olsun Allah sabırlar versin. Babanızın toplam 900 günü varsa annenize dul maaşı bağlanacak ayrıca okuyan erkek çocukları üniversite okuyorsa 25 yaşını doldurana kadar ve evlenmemiş kız çocukları yaşı ne olursa olsun yetim maaşı alacak. Gelelim kıdem tazminatı konusuna; en az bir yıllık kıdem süresine sahip işçinin ölümü halinde, kıdem tazminatı kanuni mirasçılarına ödenir. Ölüm sebebi önemli değildir. Ancak, Yargıtay’a göre, mesela işyerini yakmak isterken kendi de ölen işçinin mirasçıları kıdem tazminatı alamazlar. Bunun dışında mahkemeden veraset ilamı ile kendisine başvuran mirasçılara , ilamda gösterilen payları oranında ödeme yapar. Babanızın brüt maaşı 1.953 lira bunun karşılığında 35.164,00.-TL kıdem tazminatı hakkınız var bu rakamdan 266 TL damga vergisi kesilecek 34.897,00.- net elinize geçecek kıdem tazminatınız var. Size verilen 5.000.-TL düştükten sonra 29.898.-TL daha alacağını var babanızın yanında çalıştığı işveren size doğru söylememiş.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir