Torba Yasayla Taşeron İşçilerin Maaşı Korunacak!!!

Torba Yasayla Taşeron İşçilerin Maaşı Korunacak!!!

Ülkemizde taşeronluk sistemiyle işçi çalıştırma her geçen gün artmaktadır. Taşeron çalışanlar normal çalışma saatlerinin üstünde çalışan hatta İş Kanununda belirtilen yıllık 270 saat olan fazla çalışma sürelerinin de üzerin de çalışan, buna karşı haklarını alamayan istenildiğinde kapının önüne koyulan , yasal haklardan uzak sağlıksız ve güvencesiz bir çalışma sistemidir.

Aslında ülkemizde taşeronluk yasalarımıza aykırı bir biçimde uygulanmaktadır. Asıl işveren kanunda çok net belirtildiği gibi asıl iş dışında kalan yardımcı işlerde taşeron işçi çalıştırabilir demesine rağmen ne yazık ki asıl işi yapan çalışanlar gerçeğe aykırı sözleşmelerle asıl dışında çalıştırılıyormuş gibi gösterilerek alt işverene devredilmektedir.

4857 Sayılı İş Kanunumuzda ”Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.”

Alt işverene bağlı olarak çalışan işçilerin yasal haklarını asıl işverende korumak zorundadır. Yeni Torba Yasada bu konuda;

ÜST İŞVEREN OTO KONTROL SİSTEMİ GELİŞTİRECEK DENMEKTEDİR.

İşverenler, alt işverene iş vermeleri halinde, bunların işçilerinin ücretlerinin

ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.

Hem kamu sektörü hem de özel sektör işverenlerine, alt işveren işçilerinin ücret alacağını aylık olarak kontrol etme ve gerektiğinde kesinti yapma yükümlülüğü getirilmektedir.

Böylece, kamu sektörü ve özel sektör arasındaki mevcut ayrım kaldırılırken getirilen aylık kontrol ve resen Ödeme yapma imkânı ile ücretlerin tam ve düzenli ödenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca verilen işlerin konu bakımından sınırlaması kaldırılmakta, alt işverence verilen her türlü işte, işçinin ücret alacağını kontrol etme ve varsa kesinti yapma yükümlülüğü

getirilmektedir. Bu şekilde ücret alacağının korunması bakımından alt işveren yanında çalışan işçilerin tamamı kapsama alınmaktadır.

***************************************************************************************************

YENİ TORBA YASADA YURTDIŞI BORÇLANMASI:

Özgür bey, Yeni Torba Yasayla Almanya’da işe başlama tarihim dava açmadan Türkiye’den işe başlama sayılacakmış fakat emekli olduğumda alacağım emekli maaşım düşük olacakmış diye bir söylenti var doğrumudur, ne önerirsiniz. Yasin KURT

Yasin bey, Uluslararası sosyal güvenlik anlaşması yaptığımız ülkelerdeki sözleşmelerde Yurtdışı işe başlama Türkiye’den işe başlama sayılacak şekilde açık hüküm bulunması durumda dava açmadan işe başlama tarihiniz Türkiye’den işe başlama sayılacak denilmektedir, bu son derece olumlu bir karardır. Fakat Yeni Torba Yasada başka bir

maddede ise yurtdışı borçlanma yapacakların borçlanma yapacakları yıllar borçlanma yaptığı tarihten geriye gider demektedir. Yani burada borçlanma sürelerinin aylık bağlama oranının en düşük olduğu yıllara sayılacağı anlamına gelir.

Yurtdışı Borçlanması yapacaklar Yeni Torba Yasa çıkmadan borçlanma için talepte bulunurlarsa yüksek emekli maaşı alabilirler Yeni Torba Yasa tasarısında var olan işe başlama tarihinin Türkiye’den işe başlama sayılacağından dava açmadan işe başlama tarihlerini Türkiye’den işe başlama saydırarak erken emekli olabilirler ve yüksek emekli maaşı alabilirler.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir