Eyl 22, 2015

Yayınlayan  Genel | 0 Yorum

TEKRAR AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞAN KİŞİNİN YILLIK İZİN SÜRESİ!!!

foto

4857 sayılı İş Kanununun 54. maddesinin ilk fıkrasında yer alan “Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır” şeklindeki kural oluşturur. Gerçekten, işçinin aynı işverenin bir yada değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin yıllık izin hesabı yönünden birleştirilmesi anılan yasanın amir hükmüdür.
Benzer bir düzenleme de, 4857 sayılı İş Kanununun 120. maddesi hükmüne göre halen yürürlükte olan 1475 sayılı yasanın 14. maddesinin 2. fıkrasında yer almaktadır. Anılan hükümde, “İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır” şeklinde kurala yer verilmiştir.

İŞTEN AYRILAN ÇALIŞANIN, İŞE GERİ DÖNMESİ HALİNDE YILLIK İZNİ NASIL HESAPLANIR?

yillik-izinSORU: İş Kanunu’na göre kıdem süresi 5 yılı aşan personelin yıllık izin hakkı 20 iş günüdür. Ancak bu personelin işten ayrıldıktan sonra, işe geri dönmesi durumunda izin hakkı 14 güne mi düşer, yoksa 20 gün olarak kalır mı?

CEVAP:

Herhangi bir işverene bağlı olarak çalışmaya başlayan işçi, en az 1 yıl çalışma süresini doldurduktan sonra yıllık ücretli izin hakkı elde etmektedir. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır.

Bir yıllık süre içinde işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır. Geçmiş dönem çalışmaları ve son çalışmalarının toplamı süresine göre yıllık izin süresi belirlenir.

Yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin düzenleme kapsamında çalışma süresi;

  • 1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil) 14 gün,
  • 6 ile 14 yıl arasında olanlara 20 gün,
  • 15 yıl veya daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilmektedir.

Bununla birlikte, 18 ve daha küçük yaştakilerle, 50 ve daha büyük yaştakilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamayacaktır.

Bu süreler alt sınırları oluşturmakta, iş sözleşmeleri yolu ile daha uzun yıllık ücretli izin süreleri belirlenebilmektedir.

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir