Suriyeli İşçiler İçin Çalışma İzin Belgesi Alınması Gerekir Mi?

Suriyeli İşçiler İçin Çalışma İzin Belgesi Alınması Gerekir Mi?

Suriyeliler geçici koruma statüsüne tabi tutulmaktadırlar. “Ülkelerinde yaşanan iş savaştan kaçarak ülkemize gelen Suriyeliler, toplu olarak ülkemiz geldiklerinden ayrıca ülkelerine de dönemediklerinden Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce bu kişilere “geçici koruma” statüsü verilmiştir.

2015/19 sayılı Genelgede, 359 sayılı Kanuna göre mülteci olanlar ile 6458 sayılı Kanunda sayılan ikincil koruma statüsünde bulunan kişiler hakkında Kanun hükümlerinin Türk vatandaşlarına uygulandığı gibi uygulanacağı, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetimlerde bu durumda olan kişilerin çalışma izin belgesi olup olmadığına bakılmayacağı, şeklinde açıklama yapılmıştır. Bu bağlamda, mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilmiş olan yabancıların, bahse konu genelge de açıklandığı üzere çalışma izin belgesi alınmaksızın çalışmaları mümkün olmasına rağmen, geçici koruma statüsüne tabi Suriyelilere verilen geçici koruma kimlik belgesinin ikamet izni veya çalışma izin belgesi yerine geçmemesi nedeniyle bu kişiler için çalışmaya başlamadan önce çalışma izin belgesi alınması gerekmektedir.

“1.8 MİLYON SURİYELİ’DEN SADECE 5 BİNİNE ÇALIŞMA İZNİ VERİLDİ”
Türkiye’de istihdam edilecek Suriyelilerin çalışma esasları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendi.

Buna göre, geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici koruma kayıt tarihinden itibaren 6 ay sonra çalışma izni almak için başvuruda bulunabilecek. Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izninden muaf olacak.

Çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, iş yerinde çalışan Türk vatandaşı sayısı üzerinden sektör ve illere göre açık iş ve işe yerleştirmeler dikkate alınarak Bakanlıkça, geçici koruma sağlanan yabancı istihdamı kotası değişen oranlarda uygulanabilecek. Çalışma iznine başvurulan iş yerinde çalışan geçici koruma sağlanan yabancı sayısı, o iş yerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde 10’unu geçemeyecek. İşveren tarafından, iş yerinin kayıtlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden, çalışma izni başvurusu tarihinden önceki 4 haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilecek. Geçici koruma sağlanan yabancılara asgari ücretin altında ücret ödenemeyecek.

Çok az sayıda da olsa ülkemize yasal yollarla ulaşan Suriyelilerin usulüne uygun yapmış oldukları başvurular üzerine Çalışma Bakanlığınca uygun görülen yaklaşık 5 bin kişiye çalışma izin belgesi verilmiştir.

Çalışma izin belgesi alınmaksızın çalıştırılan Suriyeliler için uygulanacak cezalar 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıranlara her bir yabancı için 2016 yılına münhasıran 8 bin 848 Türk Lirası idari para cezası uygulanmakta, söz konusu fiilin tekrarı halinde ceza tutarı bir kat artırımlı uygulanmaktadır. Diğer taraftan, çalışma izin belgesi alınmaksızın çalıştırılan Suriyeli işçilerin sosyal güvenliklerinin de sağlanmamış olduğunun, başka bir ifade ile kayıt dışı çalıştırıldıklarını tespiti halinde, bu kişileri çalıştıranlar aleyhine 2016 yılı ikinci yarı dilimi için geçerli olmak üzere sigortalı işe giriş bildirgesinden dolayı 3.294 TL, ayrıca kayıt dışı çalıştırılan her bir ay için ayrı ayrı olmak üzere aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı yine 3 bin 294 TL idari para cezası uygulanmaktadır”.

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI 2012
(TL)
CEZA MİKTARI 2013
(TL)
CEZA MİKTARI 2014
(TL)
CEZA MİKTARI 2015
(TL)
CEZA MİKTARI2016
(TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 6.795 7.325 7.612 8.381 8.848
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 679 731 759 835 881
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 2.717 2.928 3.043 3.350 3.536
4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 339 365 379 417 440

 

Suriyeli işçi çalıştırma esasları

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160115-23.pdf

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir