O Hal’de İşçi Çıkartmak Yasak Mı?

O Hal’de İşçi Çıkartmak Yasak Mı?

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sonrasında  Anayasa’nın 120. maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3. maddesinin (b) bendi kapsamında, ülke genelinde 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01.00’den itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi. OHAL ilanına dair Bakanlar Kurulu Kararı TBMM tarafından da onaylanarak 22 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.Böylece OHAL dönemi ülkemizde başlamış oldu. İşçi çıkarma yasağı dediğimiz uygulama Kanunun 11. Maddesinin n bendinde yer almaktadır. Yapılan düzenlemeye göre;

– İşçinin isteği,

– ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller (4857 sayılı İş Kanununun 24 ve 25. Maddelerinde düzenlenmiştir)

– sağlık sebepleri ((4857 sayılı İş Kanununun 24 ve 25. Maddelerinde düzenlenmiştir),

– normal emeklilik ve

– belirli süresinin bitişi nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartma, ilgili işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlanabilir veya ertelenebilir.
Ancak anılan KHK buna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle şimdilik işçi çıkarma yasağı söz konusu değildir. Gerektiğinde işçilerin işte çıkarılması normal seyrinde devam edebilecektir.

işçi çıkarma yasağı dediğimiz uygulama Kanunun 11. Maddesinin n bendinde yer almaktadır. Yapılan düzenlemeye göre;

– İşçinin isteği,

– ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller (4857 sayılı İş Kanununun 24 ve 25. Maddelerinde düzenlenmiştir)

– sağlık sebepleri ((4857 sayılı İş Kanununun 24 ve 25. Maddelerinde düzenlenmiştir),

– normal emeklilik ve

– belirli süresinin bitişi nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartma, ilgili işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlanabilir veya ertelenebilir.
Ancak anılan KHK buna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle şimdilik işçi çıkarma yasağı söz konusu değildir. Gerektiğinde işçilerin işte çıkarılması normal seyrinde devam edebilecektir.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir