Kurban Bayramında Çalışanlar Ne Kadar Ücret Alırlar!

Kurban Bayramında Çalışanlar Ne Kadar Ücret Alırlar!

Çalışma hayatında bayram mesai ücretleri işçi ve işverenler için bilinmesi gereken önemli bir konudur. Bayramda çalışan asgari ücretli bir kişi Kurban Bayramında 273,15 TL daha fazla ücret hak eder ve toplamda 1.273,69TL alır.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılacaktır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde ise söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayının alınması gereklidir.
4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca; ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak ödenecektir.
Eğer işçiler tatil yapmayarak çalışırlarsa çalışılan her gün için bir günlük ücreti ayrıca ödenmek zorundadır. İşçinin tatil günü için eline geçecek ücret tatilde çalışıp çalışmamasına göre değişmektedir. İşçinin tatil ücreti iş karşılığı olmaksızın Yasal olarak yapılan bir ödeme olduğundan tatil yapmayıp çalışması halinde hak ettiği ikinci ücret, çalışmasının karşılığı olan ücret olarak kabul edilmektedir.

Asgari Ücretin Net Tutarı  Aylık 910,43 TL’dir. Günlük net 30,35 TL’dir. Günlük ücreti 30,35.-TL olan işçiye bayram tatilinde çalışmasa bile tatil ücreti olarak 30,35.-TL ödenir. Tatilde çalışması halinde ise normal ücreti olan 30,35.-TL ve bayram mesaisi olarak da 30,35.-TL olmak üzere toplam 60,70.-TL ödenecektir.  Kurban Bayramı  4 Gün ayrıca Arife yarım gün toplam 4,5 gündür. Ramazan Bayramında çalışan kişiye 273,15 TL Fazla ödeme yapılır. Asgari Ücretle çalışan bir kişi 1000,54 TL AGİ dahil maaş alır. Bu rakama Bayramda çalıştığı için 273,15 TL eklenir, Asgari ücretle çalışan bir kişi toplamda 1.273,69 TL ücret hak eder. Asgari ücretin üzerinde bir rakamla çalışanlar aynı hesaplama şekliyle alacakları ücreti hesaplayabilirler.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir