Kısmi Süreli Çalışan Öğrenciler Dikkat!!!

Kısmi Süreli Çalışan Öğrenciler Dikkat!!!

Kısmi süreli çalışanların Genel Sağlık Sigortası primlerinin nasıl bildirileceği ve ödeneceği konusunda 5510 sayılı Kanunun 88. maddesi dördüncü fıkrasında; aynen şöyle diyor “4””üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857sayılı Kanunun 13 ve 14””üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 60””ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir…”

Okuduğunuzda sizlere biraz karışık gelse de aslında kanun diyor ki; Bir işyerinde 30 gün çalışıyorsan sağlık hizmetlerinden ayrıca hiçbir ücret ödemeden yararlanabilirsin fakat ay içinde 30 günden daha az çalışılacak işleri tercih edersen part-time(yarı zamanlı),kısmi çalışma, çağrı üzerine çalışma gibi, tam süreli çalışmadığınız için de sağlık yardımı alamazsınız. Zira 30 günden daha az çalışmaları tercih ederseniz ayın kalan günlerini isteğe bağlı olarak veya GSS primi ödeyerek tamamlamanız gerekiyor.

Sorunda tam bu noktada başlıyor. Kısmi zamanlı çalışarak harçlık kazanmak isteyen ve bu şekilde ailelerine destek olmak isteyen üniversite öğrencilerine Genel Sağlık Sigortası düzenlemesinin sonucunda borçlar tahakkuk etmektedir. Şöyle ki bu öğrenciler anne-babalarından dolayı sağlık yardımı almakta iseler kısmi zamanlı da olsa çalışmaya başladıkları gerekçesiyle anne-babalarından tedavi yardımı alma hakkını kaybediyorlar. Tam süreli çalışmadıkları için de kendileri üzerinden sağlık yardımı alamıyorlar. Zira kısmi süreli çalıştıklarında ayın kalan günlerini isteğe bağlı olarak veya GSS primi ödeyerek tamamlamaları gerekiyor. Onlar da bu durumdan haberdar olmadıklarından harçlık kazanırken kendilerini bilmeden külfet altına sokmuş oluyorlar. Zira onlar gelir testine gitsin veya gitmesin GSS prim borcu birikiyor. Torbada bu konuda bir düzeltme şarttı ama bu öğrencilere yapılan akkaniyetsiz durumun düzeltilmesi talebi Torbada yer bulamadı.

——————————————————————————————————————–

3600 GÜNLE EMEKLİLİK OLMAK İSTEYENLER;

SORU: 01.03.1963 doğumluyum 06.09.1986 tarihinde sigortalı oldum 3084 SGK günün var. askerlik borçlanması yaparak 55 yaşında 3600 günle emekli olabilir-miyim.

CEVAP: 51 yaşındasınız askerlik borçlanması yaparak 3600 günle 55 yaşında değil de 60 yaşında emekli olabilirsiniz. 3600 günle emeklilik kademeli olarak erkeklerde 55 yaşından 60 yaşına çıkartıldı.

08.09.1999 tarihinden 23.05.2002 tarihine kaydırılmış ve bu tarihten sonra emekli olacaklar için 15 yıl, 3600 gün ve 50/55 yaş şartlarını yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

23.05.2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.
– 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52,erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,
– 24.05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54,erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,
– 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56,erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,
– 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58,
– 24.05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,
– 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları, halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir