Kimler Hangi Şartlarla Malulen Emekli Olabilir?

Kimler Hangi Şartlarla Malulen Emekli Olabilir?

Ülkemizde emeklilikte sigortalılara birçok seçenek sunulmuştur. SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığında Normal emeklilik,yaştan emeklilik,engelli emekliliği,malulen emeklilik gibi, hepsinin şartları farklı emeklilik hakları vardır. Kiminde yaş şartı yok kiminde az gün primle emekli olabilirsiniz tabi şartları biliyorsanız. Malulen emeklilik prim günü olarak en az gün istenilen ve yaş şartı olmadan emekli olabileceğiniz emeklilik hakkıdır. Malulen emeklilikte çalışma kaybı en az %60 olmalıdır ki diğer şartlarla birlikte emekli olabilesiniz fakat 01.09.2013 tarihinde yeni maluliyet yasasıyla birçok hastalıkla malulen emekli olabilme hakkı tanındı. Bazı hastalıklarda %60 çalışma gücünü kaybetmeden de prim günü ve sigortalılık şartlarını doldurarak emekli olabilirsiniz yada çevrenizde bu durumda emekli olabilecek onlarca kişi vardır. Örneğin Kanser hastalıklarında (basit Tiroid kanseri ve cilt kanseri dışında kalan tüm kanser hastalıklarında en az 18 ay emeklilik hakkı verilmektedir.

SSK’DAN MALULEN EMEKLİLİK

Sigortalının en az 1800 gün veya 10 yıldan beri sigortalı olup sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak en az 180 gün prim ödemiş olması gerekir.

506 sayılı Sosyal Sigorta Kanunu’nun malullük sigortası ile ilgili maddelerinde kimlerin malul sayılacağı ve bu sigorta kolunun sağladığı yardımlardan aranacak şartlar belirtilmiştir. Anılan yasanın 53. maddesinde kimlerin malul sayılacağı şu şekilde belirtilmiştir.

a) Çalışma gücünün en az 2/3′ünü yitirdiği tespit edilen,

b) 34’üncü madde gereğince yapılan tedavi sonunda kurum sağlık tesisleri sağlık kurullarınca düzenlenecek usulüne uygun rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3′ünü yitirdiği tespit edilen,

c) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60′ını kaybeden Sosyal Sigortalar Kurumu’nca tespit edilen sigortalı malûllük sigortası bakımından malûl sayılır.

EMEKLİ SANDIĞI’NDAN MALULEN EMEKLİLİK

En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 günü olan veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olan iştirakçilerden kamudaki görevlerinden ayrıldıktan sonra, herhangi bir sigortalılık haline tabi olmayanlara da çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiğinin SGK Sağlık Kurulunca saptanması durumunda malûllük aylığı bağlanması mümkün bulunuyor.

BAĞ-KUR’DA MALULEN EMEKLİLİK

Bağ-Kur kapsamında çalışan bir sigortalının malul olarak kabul edilebilmesi için sosyal sigortalar kanununda olduğu gibi sağlık tesisince çalışma gücünü 2/3 oranında yitirdiğine dair rapor verilmesi gerekmektedir.

Bağ-kur sigortalısının 2/3 oranında çalışma gücünü kaybettiği tespit edildikten sonra malullük aylığı bağlanabilmesi için 1479 sayılı Bağ-kur kanunun 29. maddeye göre şu şartları karşılaması gerekmektedir:

a) Çalışma gücünü 2/3 oranında yitirdiği tespit edilmiş olması,

b) En az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olması,

c) Yazılı talepte bulunmak ve talep tarihi itibariyle prim ve her türlü borçlarını ödemiş olmak, şarttır.

******************************** **********************************

SORU: 01.06.1961 doğumlu kadınım. 01.09.1980 tarihinde Almanya’da çalışmaya başladım. Türkiye’den hiç çalışmışlığım yok emekli olabilir miyim?

CEVAP: Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşları yada yurtdışında Türk Vatandaşı olarak çalışmış daha sonra Türk Vatandaşlığından çıkmış olanların yurtdışı borçlanma yapma hakları vardır. Türk vatandaşlığından çıkan mavi kartlılar dava açarak borçlanma yapabilirler Türk Vatandaşlığından çıkmayanlar dava açmadan 3201 sayılı yasadan yararlanarak borçlanma yaparak emekli olabilirler. Siz isterseniz SSK,isterseniz Bağ-Kurdan borçlanıp emekli olabilirsiniz. SSK’ya 7200 gün yada Bağ-Kur’a 7200 prim günü borçlanarak emekli olabilirsiniz. Yani 82.224.-TL ödeyerek emekli olabilirsiniz. Ayrıca Yurtdışı işe başlama tarihinizin Türkiye’den işe başlama sayılması için dava açıp 3600 günle de 41.112.-TL ödeyerek emekli olabilirsiniz.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir