Ağu 15, 2018

Yayınlayan  Makaleler | 0 Yorum

KIDEM TAZMİNATLI İŞTEN AYRILMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

       SSK’lı olarak çalışanlar ilk işe başlama tarihleri 08.09.1999 tarihi öncesi ise son çalıştıkları işyerinden Kıdem Tazminatlarını alıp ayrılabilirler. Bunun için son çalışılan işyerinde en az  1 yıllık bir çalışmanın olması ve toplam 3600 prim gününün olması yeterlidir. Her yıla bir brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alınır. Kıdem tazminatı tavanı olan 5.434,42 TL brüt rakamın üzerine çalışanlar ise bir yıla 5.434,42 TL kıdem tazminatlarını alabilirler. Kıdem tazminatında gelir vergisi yoktur, sadece damga vergisi vardır.

Kıdem tazminatlı işten ayrılmak isteyenler bağlı bulundukları İldeki SGK’na aşağıda örneği bulunan dilekçe ile müracaatta bulunup tazminatlı işten ayrılmaları için SGK’dan yazı alarak bu yazıyı işyerlerine sunarak Kıdem Tazminatlarını alabilirler.

………………..

                                                                                                TC

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

…………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/……… Merkezi’ne

 

 

Konu: Kıdem Tazminatı Esas Yazı

 

 

Kurumunuzda …… sigorta sicil numarası ve ………….. TC Kimlik numarası ile işlem görmekteyim. 1475 sayılı iş kanunun 14.maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği , dilekçe tarihi olan …………. tarihi itibariyle , 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün pim ödeme süresinin bulunduğuna ve kıdem tazminatlı kendi isteğim ile işten ayrılmam konusunda bir yazının tarafıma verilmesini arz ederim.

 

 

 

ADRES:                                                                                               Ad Soyadı-İmza

 

 

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir