Kendi İsteğiyle İşten Ayrılanlar Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılanlar Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir.

Kıdem tazminatı ile ilgili düzenleme, 1475 sayılı İş Kanunun yürürlükteki tek maddesi olan 14 üncü maddesinde yer almaktadır. Maddede yer alan hükümlere göre;

• 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinde sayılan haklı fesih sebeplerinden herhangi birisi nedeniyle,

• Zorunlu askerlik hizmeti nedeniyle,

• Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla,

• Emeklilik için gerekli olan yaş dışındaki şartları yani prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlamış olması nedeniyle (SSK sigortasının ilk başlangıç tarihinden itibaren 15 yılı ve 3600 gün prim ödeme gün sayısını tamamlayanlar bu kapsamda kıdem tazminatı almaktadır), 08.09.1999 tarihinden önce işe girenler için geçerlidir.

• Kadın sigortalının evlenme nedeniyle (evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde),

işten ayrılan işçi, kendi isteğiyle işte ayrılmış olsa dahi, işyerinde en az bir yıllık çalışma süresini de doldurduysa, kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanısıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşulu, ikramiye ödemeleri v.b.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

************************************* ************************************

SORU:15.02.1962 doğumlu bayanım SSK giriş tarihim 01.06.1999 şu anki prim gün sayım 5262’dir. 3 çocuk annesiyim doğumlar 1999 öncesi bu durumda nasıl emekli olur ve borçlanma yapabilir mi?

CEVAP: İşe giriş tarihine göre 20 yıllık sigortalılık süresi 56 yaş ve 5975 günle emekli olabilecek. 15.02.2018 tarihinde yaş şartı doluyor. 713 gün isteğe bağlı prim ödeyerek prim günü de dolmuş olur. 01.06.2009 tarihinde 20 yıllık sigortalılık süresini de doldurmuş olur. Emeklilikte yaş,prim günü ve sigortalılık süresi olan 3 şartı yerine getirilmesi gerekir ve bunlardan en biri olan sigortalılık süresini en son tamamlıyorsunuz bu nedenle 01.09. 2009 tarihinde emekli olabilirsiniz. Mevcut yasalarımıza göre doğumlar SSK’lı olmadan önce olduğu için borçlanma şansınız yok.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir