İşverenler Aman Dikkat!!! Ceza Yemeyin!!!

İşverenler Aman Dikkat!!! Ceza Yemeyin!!!

Bugünlerde gündem konusu olan ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  21.05.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. 2009 yıl başından itibaren uygulana gelen 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin, çalıştırdıkları işçilerin ücretlerini banka kanalı ile ödemesi uygulaması Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile 01.06.2016 tarihinden itibaren 5 işçiye düşürülmüştür. Yani aynı işverenin birden fazla SGK dosyası bile olsa bu işyerlerindeki toplam SGK’lı sayısı toplamı 5 ve üzerinde ise bundan sonra ücret ödemelerini banka kanalı ile yapmaları zorunlu hale gelmiştir.

İşverenler İşçilerinize Hesap Açtırın!

Mayıs maaşlarını Haziran başında ödeyen İşverenler 01.06.2016 tarihinden önce işçilerine herhangi bir bankada hesap açtırması gerekmektedir. Eğer ki İşçiler Banka kanalı ile ödeme yapılamayacak bir yerdeyse PTT kanalı ile de maaş ödemesi yapılabilir.

Aman Cezaya Dikkat!

İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline ya da üçüncü kişiye, İş Kanununun 102. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili birimi tarafından ücreti bankaya yatırılmayan her işçi ve her ay için, işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye 161 TL idari para cezası, uygulanır. Yani işyerinde 6 işçisi olan bir işveren işçilerin ücretlerini banka vb. kanallarla ödememesi halinde 161,00 X 6 = 966,00 TL aylık idari para cezası uygulanacaktır.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir