İstifa Edip Ertesi Gün Başka Yerde Çalışanlarda 15 Yıl ve 3600 Gün İle Kıdem Tazminatı Alır

İstifa Edip Ertesi Gün Başka Yerde Çalışanlarda 15 Yıl ve 3600 Gün İle Kıdem Tazminatı Alır

Yargıtay daha önceki kararlarında 15 yıl ve 3600 günü doldurup, SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı alıp istifa ederek kıdem tazminatı istenebilmesinin şartı olarak yazının işverene verildiği gün evinde oturma iradesini ararken artık bu şartı aramıyor, istifa edip ertesi gün başka yerde işe girenin bile bu tazminatın hakkı olduğunu belirten karar aldı…

İŞTE O KARAR

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
Esas No. 2011/51535 Karar No. 2014/52 Tarihi: 13.01.2014

• ÜÇBİN ALTIYÜZ GÜN ONBEŞ YIL SİGORTALILIK SÜRESİNİ DOLDURDUĞU GEREKÇESİYLE İŞYERİNDEN AYRILMA
• YENİ BİR İŞYERİNDE ÇALIŞMANIN HAKKIN KÖTÜYE KULLANMASI OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

ÖZETİ: Somut olayda davacı, 1475 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrası (5) numaralı bendi uyarınca on beş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için 25.10.2010 tarihli dilekçesi ile işyerinden ayrılmış, 01.11.2010 günü başka bir işverene ait işyerinde çalışmaya başlamıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötü niyetli kullanılması olarak değerlendirilemez.  Davacı, Kanunun kendisine verdiği yasal hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlayan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkân tanımaktır. Bu nedenle davacının, davasının kabulü ile kıdem tazminatının ödenmesine karar verilmesi gerekirken, mahkemece, hatalı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir