İşsizlik Maaşını Etkilemeyen Eksik Günler!!!

İşsizlik Maaşını Etkilemeyen Eksik Günler!!!

İşsizlik maaşını hak edebilmek için son 3 yılda en az 600 prim günü şartı aranmaktadır. Ayrıca son 120 günün eksiksiz olması gerekir. Ancak 3 No.lu İşsizlik Sigortası Tebliği’nde yer verilen hüküm ile (m.2/son), 120 günün hesabında kesintilerin dikkate alınmayacağı durumlar sınırlı şekilde sayılmıştır.
Buna göre, hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte, aşağıda belirtilen durumlar nedeniyle son 120 günü eksik olan kişiler işsizlik maaşını alabilirler. (İşsizlik maaşı için kendi arzu ve isteği dışında işsiz kalmak, son 3 yıl içinde en az 600 prim gününe sahip olmak, son 120 gün primlerinin tam olarak ödenmesi)

*Hastalık,

*Ücretsiz izin,

*Disiplin cezası,

*Gözaltına alınma,

*Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,

*Kısmi istihdam,

*Grev,

*Lokavt,

*Genel hayatı etkileyen olaylar,

*Ekonomik kriz,

*Doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi

hallerinde, prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmayacaktır. (4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No: 3 Resmi Gazete 30.1.2002, Sayı: 24656)

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir