İş’e İade Davası Açanlar İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

İş’e İade Davası Açanlar İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

İşe iade davası açanlar işsizlik maaşı alabilirler ancak bu konuda çok dikkatli olmaları gerekir.Bu konuda İşe iade davasını kazananlar ve kaybedenlerin durumları işsizlik maaşını almaları sonucunda yapacakları işlemleri belirler.

İşe iade davasını kaybedenler ;sadece işsizlik maaşlarını hak ettikleri sürece alırlar. Süre bitiminde hiçbir işlem yapmalarına gerek kalmaz.

İşe iade davasını kazananlar; Mahkeme kararı ile İŞ-KUR’a müracaat edeler, 4857 sayılı iş kanunun 20.maddesi hükmüne göre işe iade edilmesine yönelik mahkeme kararı ile başvurularla ilgili olarak,(11.09.2014 tarihinde yayımlanan 6552 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile) işe iade davası sonucunda yatırılan primlerin son günü fesih tarihi kabul edilerek hak sahipliği belirlenir ve işsiz geçen dönem için sigortalıya ödeme yapılır.

İşsiz geçen dönemler güncelle sonucu sigortalının hak ettiği ödeme planı sonuna kadar işçi için bir borç doğmayacaktır. Ancak güncelleme sonucu ödeme planı içinde kalan işe girişler(emekli olma durumu vs..)olması halinde bildirgenin işe başlama tarihinde kesme durdurma işlemi yapılarak ödeme planı dışında kalan dönemler için borç doğacağını ve mevzuat gereği geriye dönük 4 aylık prim yatırılması nedeni ile güncellemeden kaynaklı oluşan fazla ödemeler için faiz uygulanmaz. Belirtilen sürede ödeme yapılması halinde borcun tebliğ tarihi ile ödeme tarihi aralığına yasal faiz uygulanmak suretiyle İŞ-KUR tarafından sigortalıdan tahsil işlemi gerçekleştirilir.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir