İşe Giriş Bildirgesinde İpc 5 Kat Uygulanabilir!

İşe Giriş Bildirgesinde İpc 5 Kat Uygulanabilir!

İşverenler çalışanlarını kanunda belirtilen zamanda kuruma bildirmek zorundadır, aksi halde sorumluluğunu yerine getirmeyen işverene kurum tarafından idari para cezası uygulanmaktadır. İşe giriş bildirgelerinde işe başlama tarihi her işveren için aynı değildir. İşe giriş bildirgelerinde uygulanacak idari para cezaları asgari ücretin brüt tutarı ile asgari ücretin brüt tutarının beş katına kadar kesilebiliyor.

*İnşaat dosyalarında işçinin işe girdiği gün,

*Balıkçılık ve tarım işlerinde işçinin işe girdiği gün,

*Yurtdışına taşımacılık yapan gemilere sefer halinde işçi almışsa 1 ay süre içinde,

*İlk kez işçi çalıştırmak için üzere dosya açılması halinde geriye dönük olarak 1 aylık süre içinde İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ verilmesi halinde idari para cezası uygulanmamaktadır.

İşe giriş bildirgesi işveren tarafından geç bildirilmesi halinde uygulanacak İdari Para Cezası ise,

*İşçinin geç bildirilmesi halinde yürürlükte olan asgari ücretin brüt tutarı kadar idari para cezası uygulanmaktadır.

*Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından,denetim elamanlarının tespitlerinden,bankalar,döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin brüt tutarının 2 katı tutarında idari para cezası uygulanır.

*Çalışma izni olmayanların çalıştırılmasına rağmen kuruma zamanında bildirilmemesinin cezası Brüt asgari ücretin 3 katıdır.

Sigortasız işçi çalıştığının tespitinden sonra 1 yıl içinde tekrar sigortasız işçinin çalıştığının tespiti halinde işe giriş bildirgesinde asgari ücretin brüt tutarının 5 katı idari para cezası kesilmesi söz konusu olacaktır.

İşe giriş bildirgelerinin yasal süresi içinde verilmemesi,kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi,internet-elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi halinde idari para cezası uygulanır. İşe giriş bildirgeleri yasal süresi içinde verilmiş olsa dahi elden yada posta yolu ile verilen bildirgeler için idari para cezası uygulanır.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir