İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda Merak Edilenler

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda Merak Edilenler

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa’sının yürürlüğe girmesine çok az zaman kaldı. 1 Ocak 2013 de başlıyor. 1 Temmuz 2014 tarihine kadar 1 işçi çalıştıran işyerleri dahi İş Sağlığı ve Güvenliği yasasına uymak zorunda olacak.

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir. Ülkemizde son 10 yılda 706 Bin iş kazası meydana gelmiş ve bu kazaların 10 Bini ölümle sonuçlanmış.

By linking Twitter chats associated with your content region, you can obtain as much knowledge, advice, and tips which will boost your teaching and professional development. Student learning regularly reaches away from the classroom. Teaching in the surface of disengagement is hard.

Finally, when choosing a math program, think about how simple it is for teachers to employ expert affordable papers learnings in the current time of teachingPD needs to be connected directly to curriculum and focus on growth. Selecting the most suitable curriculum is crucial to fostering a math-positive studying atmosphere. Set a Strong Curriculum A great curriculum can create all the difference in your course.

Students begin to comprehend their own procedures for learning and exactly what methods best satisfy their special needs.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa’sının bir kısmı 1 Ocak 2013 günü yürürlüğe girecek ama sadece 50 ve daha çok işçi çalıştıran işyerlerinden tehlikeli ve çok tehlikeli sayılanlar için geçerli olacak… En son 2014 yılı Temmuz ayında da az tehlikeli 1-9 arası işçi çalıştıran bakkal-manav-market ve apartmanlara sıra gelecek.

Şu ana kadar İş Kanunu içinde yer alan maddeler çerçevesinde, sadece çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan 28 bin işyeri ve işletmede iş sağlığı ve güvenliğinin uygulanırken yeni yasa (01.01.2013 gününden başlamak üzere) peyder pey yürürlüğe girdikçe kamudaki memurlar da dahil olmak üzere hemen her yer iş sağlığı ve güvenliği kurallarına tabi olacak. “Yeni dönemde 1 milyon 426 bin işyeri ve işletme ve memurlar bu kapsama alınıyor.” Bir kişi bile çalıştıran işyerine iş sağlığı ve güvenliği şartı gelmiş oldu.

Çalışan sayısı 1-9 arası olan ve sayısı 1 milyon 210 bin olan işyerlerinin aylık iş sağlığı ve güvenliği ödemelerini devletin üstlenecek ve bu işyerlerinin cebinden para çıkmayacak giderleri de devlet (SGK) üzerinden ödeyecek. İşyerinde 9 veya daha az işçisi olanlardan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olanların iş sağlığı ve güvenliği ile işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli ihtiyacını SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) illerde açacağı ihaleler sonrasında, ortak sağlık-güvenlik (OSGB) birimlerine ihale edecek ve bu işyerlerinin cebinden tek kuruş para çıkmayacak.

10-49 kişi arasında işçi çalıştıran yaklaşık 180 bin işyeri ve işletme bulunuyor. Bunların sınıflandırması da ‘az tehlikeli’, ‘tehlikeli’ ve ‘çok tehlikeli’ şeklinde yapılacak. Yasa 2013 yılı Temmuz ayında da 50 işçiden az çalıştıran ve tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yürürlüğe girecek. Bu işyeri işverenleri işyerlerinde ya tam zamanlı ya da kısmi zamanlı işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işe alacak veya ortak sağlık-güvenlik şirketlerinden fatura mukabili bu işi satın alacak. Ayrıca, işverenin kendisine ait belgesi varsa kendisi, belgesi olan işçisi varsa bu işçisini de isterse Bakanlığa uzman olarak bildirebilecek.

50 ve üzerinde işçi çalıştıran 28 bin işyeri ve işletme bulunuyor. Bunların sınıflandırması da ‘az tehlikeli’, ‘tehlikeli’ ve ‘çok tehlikeli’ şeklinde yapılacak. Yasa ilk defa 1 Ocak 2013 günü sadece 50 veya daha çok işçi çalıştıran Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerleri için yürürlüğe giriyor ve bu işyerleri zaten eski İş Sağlığı uygulamasında kapsamda olup işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundaydılar bu sebeple onlar için yeni bir şey yok.
Şimdiye kadar, 50 ve üzeri işçi çalıştıran yerler için geçerli olan iş sağlığı ve güvenliği kuralları artık her işyeri için geçerli olacak.

Kapsam dışı iş ve işyerleri
Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmayacak.
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir