Malulen Emeklilik Ve Engelli Emekliliği

Malulen Emeklilik Ve Engelli Emekliliği

Ülkemizde SSK, Bağ-Kur ve  Emekli Sandığı emekliliği vardır. Bunlarda kendi aralarında Normal emeklilik, yaştan emeklilik diye ayrılır. Ayrıca birde malulen emeklilik ve engelli emekliliği vardır. Özellikle engelli emekliliği ve malulen emeklilik aynı şartlarda emeklilik sanılıp  hatalar yapılmaktadır.

Öncelikle Malulen Emekliliği ele alırsak;

Malulen emeklilik ilk defa Sosyal Güvenlik Sistemine girdikten sonra çalışma gücünü en az %60 oranında kaybeden,en az 10 yıllık sigortalılık süresi olan ve  en az 1800 prim gününe sahip sigortalıların müracaat edecekleri bir sistemdir.

Engelli Emekliliği;

Engelli emekliliğinde ise SSK’lılar için işe başlama tarih çok önemlidir. 05.08.1991 öncesi sigortalı olanların en az %40 vergi indirim belgesi ile 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle Engelli Statüsünde emekli olabilmeleri mümkündü. 05.05.1991 ve sonrasında sigortalı olanlar da ise engel derecesi ve işe başlama tarihine göre 15 yıllık süre 20 yıla ve 3600 prim günü 4400 güne kadar çıkartılmış oldu. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlarda ise 20 yıllık süre 18 yıla indirildi prim günü ise 4680 güne kadar çıkartılmış oldu.

Aşağıdaki tablolardan işe başlama tarihiniz ve engel derecenize göre ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Rapor oranı ve derecesi
Sigortalılık Başlangıcı I. Derece
(Yüzde 80 +)
II. Derece
(Yüzde 60-79)
III. Derece
(Yüzde 40-59)
05.08.1991 ve daha önce 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün
06.08.1991-05.08.1994 arasında 15 yıl- 3600 gün 15 yıl, 8 ay-3680 gün 16 yıl, 3760 gün
06.08.1994-05.08.1997 arasında 15 yıl- 3600 gün 16 yıl, 4 ay-3760 gün 17 yıl, 3920 gün
06.08.1997-05.08.2000 arasında 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 3840 gün 18 yıl, 4080 gün
06.08.2000-05.08.2003 arasında 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 8 ay-3920 19 yıl, 4240 gün
05.08.2003-30.09.2008 arasında 15 yıl- 3600 gün 18 yıl-4000 gün 20 yıl-4400 gün
SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI ÇALIŞMA GÜCÜNDEKİ KAYIP ORANI
%50-59 %40-49
Sigortalılık Süresi Gün Sayısı Sigortalılık Süresi Gün Sayısı
01.10.2008 – 31.12.2008 16 3700 18 4100
01.01.2009-31.12.2009 16 3800 18 4200
01.01.2010-31.12.2010 16 3900 18 4300
01.01.2011-31.12.2011 16 4000 18 4400
01.01.2012-31.12.2012 16 4100 18 4500
01.01.2013-31.12.2013 16 4200 18 4600
01.01.2014-31.12.2014 16 4300 18 4680
01.01.2015’den sonra 16 4320 18 4680

 

Bağ-Kur Engelli Emekliliği;

BAĞ-KUR (4/B) sigortalılarından engelli olduğu için SSK’lılar gibi erken emekli olabilmektedirler.

ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce malûl (yüzde 60 ve fazlası) olduğu için malullük aylığı bağlanmayanlar, çalışma gücü kaybı yüzde 40 ila yüzde 59 arasında olanlar 1 Ekim 2008 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunmaları durumunda aşağıdaki şartlarda 4/b sigortalılığı kapsamına konulan özürlü emekliliğinden aşağıdaki tablodaki şartlarla yararlanabilecekler.

Bağ-Kur’lular Çalışma Gücünde Kayıp Oranı
%60 ve daha çok olanlar %50 – %59 arası olanlar %40-%49 arası olanlar
15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 320 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün

Özürlü emekliliğine ilişkin hükümlerin düzenlendiği 5510 sayılı yasanın 28 inci maddesinin 5 inci fıkrası metni;

“Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

  1. a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
  2. b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.”

Malulen Emeklilik ve Engelli Emekliliğinde yaş şartı yoktur.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir