Evini Bu Yıl Al, Vergisini Seneye Öde!

Evini Bu Yıl Al, Vergisini Seneye Öde!

Yazımızın başlığından da anlaşılacağı üzere 2014 yılında alınan gayrimenkuller için, bu yıl emlak vergisi ödenmeyecektir. Çünkü 2104 yılında sahip olunan gayrimenkullerde emlak vergisi mükellefiyeti, 2015 yılında başlayacaktır. Ancak, 2014 yılı sonuna kadar ilgili belediyeye “emlak vergisi bildirimi” verilmesi gerekmektedir. 2014 yılında sahibi olduğu gayrimenkulü satanlar ise bu yılın emlak vergilerini ödeyerek satmak zorundadırlar.

YENİ EVLERE VERGİ AVANTAJI

Konut olarak kullanılan bina ve apartman dairelerinin, inşaatlarının bitimini takip eden yıldan itibaren başlayarak, “5 yıl” süreyle, “emlak vergi değerlerinin 1/4’ü”, geçici emlak vergisi muafiyetine tabidirler. (Emlak Vergisi Kanunu Md. 5)

DEVREMÜLK,GECEKONDU VE KOOPERATİFLER

Devre mülklerin de emlak vergilerinin ödenmesi gerekmektedir. Ancak bu durumda yapılacak hesaplama şöyledir; Örneğin, 15 günlük bir devre mülk için hisse oranı 1/24 olacağından, emlak vergisinin hisseye isabet eden kısmı sadece ödenmek zorundadır. Mülkiyeti başkasına (örneğin devlete) ait arsa üzerine gecekondu inşa edip oturanların da konut olarak emlak vergisi ödemeleri gerekmektedir. Bazı bölgelerde ki Belediyeler getirisi daha yüksek olsun diye arsa üzerinden emlak vergisi hesaplamaktadırlar. Bu durumda olan vatandaşlar itiraz hakkına sahiptirler. Kooperatiflere ait konutların emlak vergisi ise, kooperatif tarafından ödeniyor. Konutların tamamlanıp, tapuların verildiği yıl kat mülkiyeti tapusuna geçiliyor ve ilgili Belediyeye “emlak vergisi bildirimi” veriliyor. Ancak, takip eden yıldan itibaren emlak vergisi mükellefiyeti başlıyor.

EMLAK VERGİSİNDE ZAMANAŞIMI

Emlak vergisinde “zamanaşımı 5 yıl”dır. Ancak, bu süre bildirim dışı bırakılmanın idare tarafından öğrenildiği tarihten itibaren başlamaktadır. Yani, bildirimde bulunulmayan bir gayrimenkul, idare tarafından 10 ya da 15 yıl sonra fark edilse de zamanaşımını doldurmuş olmayacaktır. Ayrıca Emlak vergisinde, “pişmanlık” hükümlerinin uygulanmadığını da hatırlatmakta yarar bulunmaktadır.

EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ

Emlak vergisinde bildirim gayrimenkulün edinildiği yılın sonuna kadar emlağın bulunduğu ilgili belediyeye yapılmalıdır. Ancak yılın bitimine 3 aydan az bir süre kalındığında bir gayrimenkule sahip olunursa en geç 3 ay içerisinde ilgili Belediyeye bildirim yapılmalıdır.

BİLDİRİMDE BULUNMAMANIN CEZASI

Süresi içerisinde emlak vergisi bildiriminde bulunmayan mükellefler için vergi belediye tarafından tarh edilir. Buna göre, tarh edilecek vergiye “vergi ziyaı cezası” ve “ikinci dereceden usulsüzlük cezası” uygulanmaktadır. Ancak, mükellefiyetin başladığı yıl için vergi ziyaı cezası ile ikinci derece usulsüzlük cezasından miktar itibariyle fazla olanı, diğer yıllar için ise sadece vergi ziyaı cezası kesilerek uygulanmaktadır.

Ayrıca emlak vergisi kanununun 8. Maddesi ve 38-44 seri nolu tebliğlerinde belirtildiği üzere 200 metrekareye kadar tek meskeni olan emekliler, ev hanımları, özürlüler, şehitlerin dul ve yetimleri

emlak vergisinden muaftırlar yani bu saydığımız vatandaşlar emlak vergisi ödemezler. Bu vatandaşlarımız bundan önce ki ödedikleri vergilerini de tahakkuk zamanaşımı olan 5 yıl içerisinde geri isteyebilirler.(Maliye Bakanlığı’nın 11.04.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-258 sayılı özelgesi)

ÇÖP VERGİSİ

Halk arasında “çöp vergisi” olarak bilinen ancak gerçek adı Çevre ve Temizlik Vergisi olan bu vergi de emlak vergisi ile beraber, birinci taksit “Mart-Nisan-Mayıs” ikinci taksit ise “Kasım” ayı olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir. Unutmadan, mükelleflerimize hesaplanan emlak vergilerinin %10’u kadar da “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Katkı Payı” ödeyeceklerini hatırlatalım.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir