Kas 10, 2017

Yayınlayan  Makaleler | 0 Yorum

EV HİZMETLERİNDE GÜNLÜK 1,19 TL’ye SİGORTA!!!

site için resim

Ülkemizde 2015 yılında yapılan değişikliklerle birlikte ev hizmetlerinde çalışan kişilerin SGK’ya bildirimi kolaylaştırılmıştır. Buna rağmen bize yöneltilen sorulardan anladığımız kadarıyla hâlâ ülkemizde bu konu tam olarak bilinmemektedir. Bildirimler nasıl ve nereye yapılacak sigortalı için ne kadar prim ödenecek. Öncelikle ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığını ay içinde çalıştığı güne göre ikiye ayırmamız gerekir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar ve 10 günden fazla çalışanlar. 10 günden az çalışanlar için çalıştırdıkları her gün için sigortalı çalıştıranlar prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyeceklerdir.

Yani 2017 dönemi için ay içinde bu kapsamda 1 gün sigortalı çalıştıran bir kişinin ödeyeceği prim:

01.01.2017-31.12.2017 arası günlük asgari brüt ücret=59,25 TL

1 gün*59,25%2=1,19 TL olacaktır. Yani günlük 1,19 kuruş ücret ödenecektir.

9 GÜN İÇİN 10,67 TL ÖDEME YAPILIR.

Ev Hizmetlerinde 10 günden Az Çalıştırılanlar İçin İşyeri Bildirgesi İstenmez;

10 günden az sigortalı çalıştıranlardan işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi istenmeyecektir.

Ev Hizmetlerinde 10 günden Az Çalıştırılanların SGK’ya Bildirimi Nasıl Yapılır?

-Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” (Ek 2) ile yapılacaktır. Form çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar, ay sonunun hafta sonu genel ve resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde ise bu günleri takip eden ilk iş günü sonuna kadar  ünitelere verilecektir.

-Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu”nda çalışan ve çalıştıran kişinin imzası, kaç gün çalıştırıldığına dair bildirim ile e-posta adresleri ile cep telefon numarası bilgileri bulunmakta olup, formun bu şekilde doldurulması halinde ayın diğer günleri için çalıştırılan kişinin değişmemesi halinde yeni formun düzenlenmesi istenmeyecektir. 10 günden az çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi ve bu durumun Form’da belirtilmesi halinde her ay için ayrıca bildirim yapılması istenmeyecektir.

Ev Hizmetlerinde 10 günden Az Çalıştırılanların SGK’ya Bildirimi İnternet Üzerinden Yapılabilir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi bu kişileri çalıştıranlar yönünden internet aracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde bulunabilecektir. Bu şekilde yapılan bildirim sonucunda sigortalının cep telefonu numarasına Kanun’un ek 9’uncu maddesinde sigortalı tescili yapıldığı, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebileceği hakkında bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

Ev Hizmetlerinde 10 günden Az Çalıştırılanların Sigorta Primleri Kredi Kartı ile Ödenebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile müracaat edenlerin çalıştıran ve sigortalılar yönünden tescili yapıldıktan sonra çalıştıran kişiler % 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini banka aracılığı ya da www.sgk.gov.tr adresinin “e-sgk” menüsünden “Kart ile Prim Ödeme”, “Diğer Ödemeler” seçeneğinden kredi kartları veya banka kartları aracılığıyla kuruma ödeyebileceklerdir.

Ev hizmetinde ayda 10 gün ve daha fazla çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak?

Evinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranlar kolay işverenlik uygulamasından yararlanacaktır. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlardan da 10 günden az sigortalı çalıştıranlarda olduğu gibi işyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi, sigortalı tesciline ilişkin işe giriş bildirgesi, prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet belgesi, sigortalının işten ayrılması halinde düzenlenen işten ayrılış bildirgesi alınmayacaktır.

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranlar “EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE” ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edeceklerdir. Bu bildirge ile işyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgesi de birleştirilmiştir.

Bildirgede; sigortalının işe giriş tarihi, sigortalıya ödenecek ücrete göre belirlenecek günlük kazanç, sigortalının ayda kaç gün çalışacağı, ev hizmetinde çalışma nedeni

Bilgileri bulunmakta olup sigortalı ve işveren tarafından imzalanıp çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar kuruma verilmesi verilecektir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanların sigortalılar için hangi prim ödenecek?

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar için işverenler % 34,5 oranında uzun ve kısa vade sigorta kolları, genel sağlık sigortası primi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 46’ncı maddesine göre % 3 oranında işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam % 37,5 prim ödeyeceklerdir.

İşverenler asgari ve azami kazanç üzerinden EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE beyan ettikleri tutar üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Yaşlılık ve emeklilik aylığı alanlar hakkında işverenler tarafından % 32 oranında sosyal güvenlik destek primi ödenecektir.

10 günden daha fazla süreyle çalışacaklar için ise teşviklerden yararlanarak aylık 327 TL PRİM ÖDEYEBİLİRLER HATTA GEÇEN YIL AYNI DÖNEMDE ÇALIŞAN VARSA 100 TL DESTEKTEN YARARLANARAK 227 TL ÖDEYEBİLİRLER.

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için ödenen prim sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi olduğundan emeklilik için geçerli değildir.

ÖZGÜR ERDURSUN’DAN PROFESYONEL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMAK İSTİYORSANIZ 0543 625 5 625

 

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir