Eşi Doğum Yapan Babanın Kaç Gün İzni Vardır?

Eşi Doğum Yapan Babanın Kaç Gün İzni Vardır?

Hayatımızda bazı günlerin önemi çok ayrıdır. Bunlardan belki de en önemlisi babalık duygusunun yaşandığı gündür. Eşi doğum yapan sigortalılar bu özel günlerde çocuğunun eşinin yanında olmak isterler. Kanunlarda çalışma hayatının olağan akışında eksikleri tamamlarlar bu çerçevede 2015 yılında yapılan değişiklikle birlikte eşi doğum yapana babalara 5 gün ücretli izin hakkı tanınmış oldu.

Yasaya, “işçiye, evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilir” ibaresi eklendi. Ayrıca İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.

6645 Sayılı Kanun MADDE 31–4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi “Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,” şeklinde değiştirilmiş, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 65 inci” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Mazeret izni EK MADDE 2– İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.

DEVLET MEMURLARINDA İSE;

657 sayılı Kanunun “Mazeret izni” başlıklı 104 üncü maddesinin B fıkrası şu şekildedir:

“(Değişik:13.2.2011-6111/106 md.) Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.”

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir