Emekli Olmak İsteyenler Eksik Günlerini Nasıl Borçlanabilirler?

Emekli Olmak İsteyenler Eksik Günlerini Nasıl Borçlanabilirler?

Emekli olmak için işe başlama tarihinize göre belirli sigortalılık süresi ve yaş şartının yanında prim gün sayısını da doldurmanız gerekir. İşe başlama tarihiniz prim gün sayısını belirler. Prim gün sayısını en çok geçmişte çalıştığı halde sigortası yapılmayanlar, prim gün sayını doldurmakta zorlanıyorlar , kadınların geçmişten işe başlamaları olmasına ve belirli bir süre çalışmasına rağmen evlendiklerinde işten çıkıp bir daha çalışmamaları yaş ve yıl şartını doldurmalarına rağmen prim gününü tamamlayamamalarına neden olmaktadır. Bunun yanında bazı özel durumlarda vardır. ”Prim günüm eksik nasıl tamamlarım” şeklinde sıkça sorular sorulmaktadır. Özellikle ”yeni torna yasa çıktımı” yada ”geçmişe dönük toplu olarak ödeme yapıp eksik günlerimi tamamlama şansım var mı” şeklinde gelen sorulara da yazacaklarım yanıt olacaktır. Mevcut yasalarımıza göre prim günü eksik olanlar borçlanmalar yaparak prim gün sayısını tamamlayabilirler. Geçmişe dönük aşağıda belirttiğim durumlar dışında toplu olarak prim günü almak ve buna karşılık toplu olarak SGK’ya ödeme imkanı yoktur. Torba yasa gündemde idi fakat torba yasa seçimlerden sonraya kaldı. Seçimlerden sonra torba yasa çıksa dahi geçmişe dönük borçlanma hakkı verilip verilmeyeceği de meçhul. Prim gün sayısı eksik olanlar 5510 Sayılı Yasanın 41.maddesine göre borçlanma yapabilirler tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödeyebilirler. Birde 3201 Sayılı Yasaya istinaden Yurtdışı borçlanması yapılır ve 3 ay içinde ödenir.

DOĞUMA BORÇLANMASI

Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri,

SSK kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,

ASKERLİK BORÇLANMASI

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

MEMURLAR AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİNİ BORÇLANMA

4-1(c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

DOKTORA SÜRESİNİ BORÇLANMA

Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

AVUKATLARIN STAJ SÜRESİNİ BORÇLANMA

Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

GÖZALTI SÜRESİNİN BORÇLANILMASI

Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

GREV SÜRESİNİN BORÇLANILMASI

Grev ve lokavtta geçen süreleri,

HEKİMLERDE FAHRİ ASİSTANLIK SÜRESİNİN BORÇLANILMASI

Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

SEÇİMLERDE İSTİFA EDENLERİN BORÇLANMA HAKKI

Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden

ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN EKSİK KALAN SÜRELERİNİ BORÇLANMASI

1416 SAYILI KANUNA GÖRE YURTDIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YURTDIŞI ÖĞRENİM SÜRELERİ

Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır. Kısmi Süreli borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplanır.

YURTDIŞI SÜRELERİNİN BORÇLANILMASI:

3201 Sayılı Kanununa göre borçlanma yapmak isteyenler yurtdışında çalışanların yada yurtdışında ev hanımlığından dolayı günlerini borçlanarak prim günlerini tamamlayabilirler.

3 ay içinde borçlarını ödemeleri gerekecektir.

Prime esas günlük kazanç alt sınırı asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise prime esas günlük kazanç alt sınırının altı buçuk katıdır. Borçlanma tutarı (Borç Tutarı = Belirlenen Günlük Kazanç x % 32 x Borçlanılacak Gün Sayısı) formülüne göre hesaplanacaktır

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir