Ara 1, 2014

Yayınlayan  Genel, Makaleler, Önemli Bilgiler | 0 Yorum

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI KESİLİR Mİ?

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI KESİLİR Mİ?

Emekli olduktan sonra ülkemizde yüz binlerce kişi çalışmaya devam ediyor. Bazıları çalışan bazıları ise şirket ortağı yada işyeri sahibi olabiliyor. Şirket ortakları ve işyeri sahiplerinin emekli maaşlarından %15 Sosyal Güvenlik Destek Primi kesiliyor.

Birde emekli olduktan sonra işçi olarak Sosyal Güvenlik Destek Primi ile çalışmaya devam edenler var. Emekli maaşları ülkemizde ortalama 1.000.-Lira civarındadır, bu emekli maaşıyla köyde, kasabada yaşayanlar bir şekilde geçimini sağlamaktadırlar fakat Büyükşehirlerde, metropollerde tek emekli maaşı ile evi de kira ise geçinmek bir iktisatçı olarak imkansız diyebilirim. Fakat ülkemizde emekliler kısıtlı parayla nasıl geçinilir konusunda iktisatçılara ders verecek kadar tecrübeliler. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar vardır, emekli maaşıyla geçinemezken ek gelir olsun diye çalışmaya devam edenler sadece aşağıda yazan işyerlerinde çalışırlarsa emekli maaşları kesilir. Toplumda emekli olduktan sonra çalışanların maaşları kesilmez diye yanlış bir bilgi kirliliği olduğundan mağduriyetler ortaya çıkmaktadır. Emekli olduktan sonra aşağıdaki işlerde çalışanlar tabiri yerinde ise kaç yapayım erken göz çıkartmış olurlar. Bu işler dışında emekli olduktan sonra çalışanların ise emekli maaşları kesilmez maaşlarından da herhangi kesinti olmaz.

*Genel bütçeye dahil daireler,

*Katma bütçeli idareler,

* Döner sermayeler,

* Fonlar,

*Belediyeler,

*İl özel idareleri,

*Belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler,

*Sosyal güvenlik kurumları,

Bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları,

* Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar yaparlar ise emekli maaşları kesilir.

Emekli Olup Tekrar Çalışanların Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Hakları 

İş Kanununda emekli çalışanlar diğer çalışanlarla aynı haklara sahiptirler.

Kıdem Tazminatı
Emekli olan işçi, emekli olduğu süreye kadar olan hizmetinin karşılığı kıdem tazminatını aldıktan sonra, aynı işverenin aynı veya değişik işyerlerinde çalışmaya devam eder ve işyerinde emeklilik sonrası en az bir yıl çalışıp iş sözleşmesi de 1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde son bulur ise ikinci defa çalışmaya başladığı süreye ilişkin olarak kıdem tazminatı ödenir. Bir yıllık süre olmaz ise kıdem tazminatı ödenmez.
İhbar Tazminatı
Emekli olup aynı işyerinde yada farklı işyerinde çalışanların 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesine göre İhbar Tazminatı alma hakları vardır. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri:
4857 sayılı İş Kanunun 53.maddesinde işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,
b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden,az olamaz. Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir