Düzeltme Amaçlı Bildirgeler İçin Ceza (İPC) Olur Mu?

Düzeltme Amaçlı Bildirgeler İçin Ceza (İPC) Olur Mu?

İşverene, ne işe giriş bildirgesinin düzeltilmesi ne de düzeltme amaçlı Ek-İptal bildirge verilmesine dayalı olarak idari para cezası uygulanmaz. Hatalı olarak uygulanmış olsa bile itiraz edildiği takdirde ceza kaldırılır.

SGK bu düzeltme işlemi için ne sigortalıya ne de işverenine para cezası uygulamaz.

5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce sigortalı olan ve kendisine yaşlılık aylığı bağlanan sigortalı sosyal güvenlik destek primi ödeme yönünde tercihte bulunursa yaşlılık aylığını almaya devam eder. Bildirim işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi verilerek yerine getirilir. Sigortalının sosyal güvenlik destek primi ödeme tercihi bulunmasına rağmen işverenin hatalı olarak tüm sigorta kollarına tabi sigortalı bildiriminde bulunması durumunda yaşlılık aylığı, işe girdiği takip eden aylık ödeme döneminde kesilir. Bir anlamda işverenin hatalı bildirimi sigortalının aylığının kesilmesine neden olur.

Hatalı bildirim nedeniyle sigortalının aylığının kesilmesi kesin hüküm doğurmaz. İşverenin ve sigortalının hatalı bildirime dayalı düzeltme talebi halinde sigortalı bu olumsuz uygulamadan etkilenmez ve aylığı kesildiği tarih itibari ile yeniden başlatılır. Bu işlem için ne sigortalı ne de işverene idari para cezası da uygulanmaz.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir