Doğum Yapan Kadın SGK’dan Ne Kadar Para Alır?

Doğum Yapan Kadın SGK’dan Ne Kadar Para Alır?

Kadın çalışanlar hem kariyer hem çocuk yapabilirler. Yasalarımız kadınların doğumdan önce ve doğumdan sonra belirli sürelerde hem kendi sağlığı hem de bebeğin sağlığını gözeterek kadınların istirahat sürelerini belirlemiştir. Bu süreler kadınların doğumdan önceki 8 ve doğumdan sonra 8 hafta toplam 16 hafta süreyle işyerinde çalışmaz-izinli olduğunu belirlemiştir. Doğum yapan kadına çalışmadığı 16 haftanın parasını da SGK öder. Doğum izninde işçi kadın çalışmadığı için işveren kendisine ücret ödemek zorunda değildir. İşverenler ise isterse bu sürede ücret ödeyebilir ve sonra kadının SGK’dan aldığı parayı kendilerinden isteyebilir. Doğum parası ödenirken ayakta tedavilerde iş göremezlik ödeneği toplam(2/3), Doğum için yatarak tedavilerde işgöremezlik ödeneği toplam (1/2)’dir. Asgari ücretin brüt rakamı 01.01.2014/30.06.2014 arası 1071 TL’dir. Buna göre asgari ücretle çalışan ve 16 hafta istirahatli olan doğum yapan kadına 1.992,20 -2.665,60 TL arası ödeme yapılır.

Doğum İzni Parasının Şartları

5510 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre;
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK’lı) ile (b) bendinde (Bağ-Kur’lu) belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde,

*Doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla,

*Doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek 10’ar hafta çalışmadığı her gün için,

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK’lı) ile (b) bendinde (Bağ-Kur’lu) belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının,
erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir.”
Yani, SSK’lı çalışan kadın olarak, doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 360 gün içinde en az 90 gün SSK primi ödenmiş olması şartıyla, SGK’dan 16 haftalık (112 günlük) süre için SGK’dan doğum parası alınabilir.

************************************************************************
SORU: 24.06.1977 tarihinde sigortalı oldum. 1965 doğumluyum. 1364 SSK prim günüm var. 4 çocuğum var borçlanmaları yaparak emekli olabilir-miyim.

CEVAP: Kadınlar 8.9.1981 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamışlarsa 50 yaşında ve 3600 günle emekli olabilirler. Yasalarımıza göre 2 çocuk için 1440 gün borçlanma şansınız var. Yeni torba yasada doğum borçlanması 3 çocuk için 2160 gün için olacak. Yeni torba yasayı takip edin yasa çıktığında 3 çocuk için borçlanma yaparsanız 76 gün eksiğiniz kalır ve toplam 3600 güne ulaştığınızda emekli olabilirsiniz.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir