Çalıştığım İşyeri Sigortamı Yapmamış! Ne Yapmam Gerekir?

Çalıştığım İşyeri Sigortamı Yapmamış! Ne Yapmam Gerekir?

Çevrenizde eşinizden dostunuzdan komşunuzdan arkadaşınızdan çok sık duyarsınız. ”Çalıştığım işyeri sigortamı yapmamış”yada ”sigortam eksik bildirilmiş”cümlesini. Peki sigortasız çalışanlar yada sigortası eksik bildirilenler haklarını ne şekilde alabilirler. Bu durumda olan kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına /Bölge Çalışma Müdürlüğü/İş-Kur yada SGK’ya müracaat ederek tespit isteyebilirler sonuç alamazlar ise bu durumda olan çalışanlar Hizmet Tespit Davası açabilirler. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 86.maddesi “Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları” başlığı adı altında düzenlenmiştir. Bu konu hakkında yasal düzenlemeye göre.”Aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları, Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içersinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilam ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır”diyor. Bu durumda olanlar Dava açma süresinin kaç yıl olduğunu merak ederler. Dava açma süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlamaktadır.

Çalışanlar , o işyerinde çalıştıklarını fiilen ve iş yeri evraklarından ayrıca başka bilgi ve belgelerle mahkemeye açacakları hizmet tespit davası ile kanıtlayabilirler.Bu mahkemeler, iş mahkemesi yada bulundukları yerde iş mahkemesi yoksa Asliye Hukuk mahkemeleridir.

ÖRNEK: 1 Ocak 2010 tarihinde işinden ayrılan ve hizmetlerinin Kurum kayıtlarında bulunmadığını fark eden bir çalışanın dava açma süresi izleyen yılın başından 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren başlar. 31 Aralık 2015 son bulacaktır.

ÖRNEK: 30 Aralık 2010 tarihinde işinden ayrılan bir kişi için işe, yine izleyen yılın ilk gününden 1 Ocak 2011 itibariyle başlayacaktır. 31 Aralık son bulacaktır.

Bu konuda Hak düşürücü süre ve Zaman aşımı süresinin dava açma süresinin niteliği bakımından tartışma konusu olmuştur.

Hak düşümü süresinin varlığı kabul edilecek olur ise, 5 yıl sonra sigortalı hükmen tespit olanağını kaybeder.

Zaman aşımı süresinin varlığının kabulü halinde ise ,

Aynı yerde yeniden işe girme,

işverenin süre itirazında bulunmaması,

gibi durumlarda hak varlığını sürdürecektir. YARGITAY kararlarında ağırlıklı olarak hak düşümü süresinin varlığını kabul etmektedir. Buda çalışanların yeterli korumadan mahrum bırakılması sonucunu doğurmaktadır.

5 yıl olan dava açma süresi Aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları, Kurumca tespit edilmeyen sigortalılar için getirilmiştir.

Aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş veya çalıştıkları, Kurum tarafından belirlenmiş olan çalışanlar için herhangi bir dava açma süresi aranmamaktadır. Bu durumda olanlar 5 yıl ile bağlı olmaksızın, her zaman dava açma hakkına sahiptirler.

Dava kazanıldığında SGK tarafından uygulanmak zorundadır. SGK dava sonucuna bağlı ilam kararına bağlı olarak;

Saptanan hizmet süresi ve ücrete göre, sadece prim alacağını değil Gecikme Zammı ve Gecikme Cezası tahsil eder ayrıca İdari Para Cezası uygular.

SGK kararı icraya koyduğunda karşısında primleri tahsil edeceği bir işveren bulamayabilir. Bu durumda primlerin tahsil edilmemiş olması sigortalının hak doğumunu engellemez. Ayrıca işyerinin tescili yok ise tespit kararı sonrası işyeri resen tescil edilir.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir