Bulgaristan Göçmeni Soydaşlara Borçlanarak Emekli Olma İmkanı

Bulgaristan Göçmeni Soydaşlara Borçlanarak Emekli Olma İmkanı

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden 1 Ocak 1989 tarihinden 8 Mayıs 2008 tarihine kadar zorunlu göçe tabi tutulan,

Türk vatandaşı olup Türkiye’de ikamet eden ve 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanun dahil olmak üzere sosyal güvenlik kuruluşlardan gelir veya aylık almamak koşulu

Yurt dışında geçen ve belgelendirilen çalışma süreleri borçlandırılmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanmasında sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilecek.

Bulgaristan göçmeni soydaşlar, Bulgaristan’da geçen sürelerini borçlanmak için müracaat edebilirler. Söz konusu borçlanma hakkından yararlandırılabilmek için;

1- 01/01/1989 tarihinden 08/05/2008 tarihine kadar geldikleri ülke tarafından zorunlu göçe tabi tutulmuş olmaları,

2- Zorunlu göçten sonra Türk vatandaşı olup, Türkiye’de ikamet ediyor olmaları,

3- 2022 sayılı Kanun dahil olmak üzere sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ve aylık almamaları,

4- Geldikleri ülkedeki çalışma sürelerini belgelendirmeleri,

5- Borçlanma için yazılı istekte bulunmaları,

6- Tebliğ edilen borç miktarını üç ay içinde ödemeleri,

şartları aranacaktır.

T.C. Kimlik numarası ile Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün Kimlik Paylaşım Sisteminden Kurumca yapılacak sorgulama sonucunda vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ‘….. tarih ve …. Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 2510 (veya 5543) sayılı İskan Kanununa istinaden Türk vatandaşlığına alınmıştır’ ibaresi bulunanlar için ayrıca zorunlu göçe tabi tutulduklarını belgelendirme koşulu aranmayacaktır. Ancak, nüfus kayıtlarında bu şekilde ibare bulunmuyorsa ilgililerden bu ibarenin nüfus kayıtlarına işlenerek temin edilecek olan vukuatlı nüfus kayıt örneği veya ‘Uyrukluk ve Aile Kütüğünde Kayıt Bildirgesi’nin Kuruma ibrazı istenecektir.

Ayrıca, Bulgaristan’dan temin edilen ve Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca, çevirisi yapılmış hizmet belgesi ile Türkiye’deki nüfus kayıtlarında ad ve soyadı yönünden farklılık bulunması halinde, ilgiliden isim değişikliğini gösteren nüfus müdürlüğünden onaylı bir belgenin de Kuruma verilmesi talep edilecektir.

Değişiklik öncesinde günlüğü 3,5 dolar olan borçlanma bedeli bundan 08.05.2008 gününden itibaren başvuranlar için, müracaat tarihinde geçerli olan asgari ücret (837 TL) ile asgari ücretin 6,5 katı (5.441TL) arasındaki bir rakamın yüzde 32’si olacaktır. Borçlanmaya esas gelir rakamını ise borçlanacak kişi kendisi belirleyecektir.

Yurtdışı hizmet borçlanmasına ait sürelerinin hangi sigortalılık haline göre geçmiş sayılacağının belirlenmesinde; Türkiye’de sigortalılıkları varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre, sigortalılıkları yoksa aynı Kanun’un 4/(b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür ERDURSUN

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir