Bir Yıllık Kıdem Tazminatı Tutarı En Çok Kaç Lira Olur?

Bir Yıllık Kıdem Tazminatı Tutarı En Çok Kaç Lira Olur?

En az bir yıllık bir çalışma karşılığında alınacak kıdem tazminatı, işçinin son çalıştığı iş yerinde kaç yılı varsa son aldığı brüt ücretle çarpılması sonucunda bulunur. 4857 sayılı iş kanununa tabi olanlar için kıdem tazminatının  tavan ücreti vardır.(Basın iş kanununa tabi olanlarda tavan ücret uygulaması yoktur.) 01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında uygulanacak kıdem tazminatının tavan rakamı 3.709,98.-TL’dir. Kıdem tazminatında sadece damga vergisi kesintisi vardır. Kıdem tazminatı damga vergisi Binde 7.59’dur.

Asgari ücretle çalışan bir kişi kıdem tazminatını hak ediyorsa toplam alacağı tazminat tutarı;

Asgari ücret brüt 1.273,50 X 0.00759= 9,67 Damga Vergisi

Asgari ücretin brüt rakamından damga vergisi düşüldükten sonra 1.273,50-9,67= 1.263,83 TL’dir.

Bir yıllık çalışma karşılığında hak edilecek kıdem tazminatıdır. Brüt 3.709,98 T’ye kadar hesaplamalar bu şekilde olur.

Brüt 3.709,98 TL’den fazla ücretle çalışanların ise eline geçecek kıdem tazminatı, 28,16 TL Damga Vergisi düşüldükten sonra 3.681,82 T’den fazla olamaz.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir