Bağ-Kur Primi Ödeyenler Aman Dikkat!!!

Bağ-Kur Primi Ödeyenler Aman Dikkat!!!

Bağ-Kur sigortalısı aynı zamanda işçi çalıştıran bir işverense , bu durumda ödeyeceği primin belirlendiği Prime Esasa Kazanç Tutarı, çalışanına verdiği en düşük ücretten daha düşük olamayacağı 5510 Sayılı Kanunun 80.Maddesinin (Değişik:17/04/2008-5754/47md.) belirtilmiştir.

4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Aylık prime esas kazanç, 82′ nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilir. Beyanda bulunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancı,, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirlenir.

b) Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, 89’uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

c) 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur.

Fakat bununla ilgili SGK herhangi bir işlem yapmıyordu, son birkaç aydır SGK bu yönde bir çalışma başlattı ve işverenlere Bağ-Kur prim farkları çıkmaya başladı.Yanında çalışanı olan işverenlerin ödeyeceği Bağ-Kur primleri çalıştırdıkları sigortalı personel için SGK’ya bildirilen brüt ücretten az bildirenlerin SGK’dan gelecek sürpriz borçlarla karşı karşıya kalmamaları için SGK’ya ödedikleri primleri gözden geçirmelerini öneriyorum. Ayrıca 30.04.2014 tarihine kadar kendilerine yansıtılan farkları yapılandırmadan yararlanarak ödeyebilirler, 2014 Nisan ayı sonrası farklar için ise sağlık imkanlarından yararlanmaları için son 60 gün hariç tüm ödemelerini yapmış olmaları gerekmektedir.

Özellikle çalışanların primleri brüt 3 Bin liranın altında ise emekli olduklarında alacakları emekli maaşları her ay 2,5-3 lira düşmektedir. Maaşlarının düşmemesi için Kod:7 Puantaj usulüyle günlük brüt ücretle çalışanların yanlarında çalıştırdıkları işverenlerin bu durumda yüksek prim tutarları ile karşı karşıya kalacaklarını ve bu durumda olan kişilerin maaşlarını arttırayım derken işverenlerin yüksek tutarlarda Bağ-Kur borçlarıyla karşılaşacaklarını da vurgulayalım ve bu durumda olanları uyaralım.

ASKERLİK BORÇLANMASI YAPAN ERKEN EMEKLİ OLUR MU?

Askerlik borçlanması yapıp daha erken emekli olacaklarda işe başlama tarihi ve askerlik tarihi bu durumda olanlar için belirleyici olur.

ÖRNEK 1: İlk işe başlaması askerden önce olan bir sigortalı askerlik borçlanması yaparak işe başlama tarihini geriye çekemez ve daha erken emekli olamaz bu durumda olanlar için askerlik borçlanması yapmasına gerek yoktur.

ÖRNEK 2: İlk işe başlama tarihi askerden sonra olanlar ise askerlik borçlanmasını yaparak daha erken emekli olabilirler,bu durumda olanlar bazen 1 günlük borçlanma yaparak bile 1 yıl erken emekli olabilmektedirler. Bu durumda olanların daha erken emekli olabilmeleri için askerlik borçlanması yapmalarını öneriyorum. Kaç gün askerlik borçlanması yapacaklarına ise işe başlama tarihine göre emekli olacakları kademenin bir üst kademesinin son gününe dikkat ederek borçlanabilirler.

ÖRNEK: Askerlik borçlanması yaparak işe başlama tarihini ister geriye çeksin ister çekmesin emeklilikte prim günü eksik olanların muhakkak askerlik borçlanması yapmalarını öneriyorum.

SORU: Doğum borçlanması yaparak eksik prim günlerimi tamamlamak istiyorum. İki çocuğum var fakat ikizler ben iki çocuğum için doğum borçlanması yapabilir-miyim?

CEVAP: İkiz çocuklarda doğum borçlanması sadece bir çocuk baz alınarak yapılır. Normal şartlarda üç çocuk için yapılan doğum borçlanması ikiz, üçüz gibi çoğul doğumlarda tek çocuk borçlanması olarak 720 gün yapılır.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir