Ara 9, 2014

Yayınlayan  Genel, Makaleler, Önemli Bilgiler | 0 Yorum

SGK’YA BORÇLANMA YAPACAKLAR SON TARİH 31 ARALIK 2014 OLAY GAZETESİ YAZISI

foto

 

SGK’YA BORÇLANMA YAPACAKLAR SON TARİH 31 ARALIK 2014 OLAY GAZETESİ YAZISI

Ülkemizde SGK’dan emekli olmak isteyenler çalışma statüsüne göre SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emeklilik şartlarını tamamlamaları koşuluyla emekli olabiliyorlar.Emeklilikte çalışarak prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayanlar işe başlama tarihlerine göre yaş şartını da tamamladıklarında emekli olabiliyorlar.

Emeklilikte ön önemli şartlardan bir tanesi olan prim gün sayısını tamamlayamayanlar SGK’dan borçlanmalar yaparak prim gün sayısını tamamlayabilirler. SGK’dan borçlanma yapacakların ödeyecekleri primler 1 Ocak  ve 1 Temmuz olmak üzere yılda 2 kez  zamlanır. Borçlanma yapacaklar ceplerinden daha az para çıkarak borçlanma yapmak istiyorlarsa 31 Aralık 2014 tarihine kadar SGK’ya yazılı yada posta yoluyla müracaatta bulunmaları gerekiyor.

HANGİ SÜRELERE SGK’DAN BORÇLANMA YAPABİLİR

1-DOĞUMA AİT SÜRELER

* Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri,

*SGK  kapsamındaki sigortalı kadının, 3 defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan 6 yıllık süreleri,

2-ASKERLİK SÜRELERİ

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

3-YURTDIŞI SÜRELERİNİN BORÇLANILMASI

3201 Sayılı Kanununa göre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının borçlanma yaparak prim gün sayısını tamamlayarak emekli olabilmesidir.

10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair kanun 11.09.2014 tarihli 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve “08.05.1985 tarihli 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun”un bazı maddelerini değiştirmiş ve aşağıda belirtilen ülkelerde işe başlaması olanların Yurtdışı borçlanması yaparak emekli olmak istediklerinde işe başlama tarihleri Türkiye’den işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir.

1-Almanya               7-Çek Cumhuriyeti        13-Kanada

2-Arnavutluk             8-Fransa                         14-Kebek

3-Avusturya              9-Gürcistan                    15-KKTC

4-Azerbaycan           10-Hırvatistan               16-Lüksemburg

5-Belçika                 11-Hollanda                     17-Makedonya

6-Bosna Hersek       12-İsviçre                      18-Slovakya

4-MEMURLAR AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİ

4-1(c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

5-DOKTORA SÜRESİ

Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

6-AVUKATLARIN STAJ SÜRESİ

Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

7-GÖZALTI SÜRESİ

Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

8-GREV SÜRESİ

Grev ve lokavtta geçen süreleri,

9-HEKİMLERDE FAHRİ ASİSTANLIK SÜRESİ

Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

10-SEÇİMLERDE İSTİFA EDENLER

Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

11-KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN EKSİK KALAN SÜRELERİ

4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreler SGK’ya  borçlanılır.

***************************************************************************

BİLGİ:

EVLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN KIDEM TAZMİNATI ALIR!

Çalışan kadınlar evlendiklerinde 360 gün içinde  kendi istekleri ile işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilirler.  Erkeklerde  evlilik nedeniyle işten ayrılmada kıdem tazminatı hakkı yoktur.

********************************************************************************

SORU: İşsizlik maaşı kaç ay süreyle alınır?

CEVAP: İşsizlik maaşından işçinin istek ve kururu olmaksızın işten çıkarıldığı tarihten itibaren son 3 yılda 600 prim günü olması koşulu ile 600-899 prim günü olanlar 180 gün, 900-1079 günü olanlar 240 gün ve 1080 prim  üzerinde günü olanlar ise 300 gün süreyle işsizlik maaşı alabilir.

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir