3201 Sayılı Yurtdışı Borçlanma Kanunu

3201 Sayılı Yurtdışı Borçlanma Kanunu

Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen sürelerinin Sosyal Güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi hakkında kanun 22/05/1985 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

3201 sayılı kanun yurtdışında çalışan yada yurtdışında ev hanımı olarak ikame den Türk Vatandaşlarına bu süreleri borçlanma yoluyla Sosyal Güvenlikleri Bakımından Türkiye de emekli olma şansı getirmiştir.

1985 yılında yürürlüğe giren kanun 08/05/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Knun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 79.maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.

Borçlanma miktarının tespiti,borcun ödenmesive borçlandırılan sürelerin değerlendirilmesi de önemli değişiklikler olmuştur.

Zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle Türk Vatandaşlığına alınan soydaşlarımıza da borçlanma imkanından yararlanma hakkı verilmiştir.

Yurt dışı borçlanmada 3,5 dolar günlük ödemede baz alınan tutarda değiştirilmiş.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir