2018 SGK Doğum, Askerlik Ve Yurdışı Borçlanma Tutarları

2018 SGK Doğum, Askerlik Ve Yurdışı Borçlanma Tutarları

Emekli olmak için en önemli kriterlerden biride prim gün sayısıdır. İşe başlama tarihine göre sigortalılık süresi, yaş ve prim gün sayısına ulaşılması gerekir. Prim gün sayısı eksik olanlar SGK’ya  borçlanma yaparak eksik günlerini tamamlayabilirler. 2018 yılı için borçlanma yapacakların ödeyeceği prim tutarları aşağıdaki gibidir.

2018 BORÇLANMA TUTARLARI

MİNUMUM             MAKSİMUM

DOĞUM BORÇLANMASI

1 GÜN                                                    21,65TL            162,37TL

1 ÇOCUK İÇİN 720 GÜN               15.588,00TL     116.910,00TL

2 ÇOCUK İÇİN 1440 GÜN            31.176,00TL      233.820,00TL

3 ÇOCUK İÇİN 2160 GÜN            46.764,00TL      350.730,00TL

ASKERLİK BORÇLANMASI

18 AY 540 GÜN İÇİN                   11.691,00TL         87.682,50TL

20 AY 600 GÜN İÇİN                    12.990,00TL        97.425,00TL

YURTDIŞI BORÇLANMASI

3600 GÜN İÇİN                         77.940,00TL       584.550,00TL

5000 GÜN İÇİN                        108.250,00TL      811.875,00TL

7200 GÜN İÇİN                        155.880,00TL   1.169.100,00TL

9000 GÜN İÇİN                        194.850,00TL   1.461.375,00TL

Doğum,askerlik ve yurtdışı borçlanması dışında;

*4/c kapsamında olanların (memurların), personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

*Sigortalı olmaksızın doktora öğreniminde veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğreniminde geçen süreler,

*Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal stajda geçen süreleri,

*4/1-c (memurluk) kapsamında geçen sigortalılık süreleri hariç, sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreler,

*Grev ve lokavtta geçen süreler,

*Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

*Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler,

*25/2/2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreler,

*Sigortalı olmaksızın, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, hizmet borçlanması kapsamına girmektedir.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir