2016 Yılı İçin Doğum Yapan Kadınların Doğum Ve Süt İzni Hakkı

2016 Yılı İçin Doğum Yapan Kadınların Doğum Ve Süt İzni Hakkı

Çalışma hayatının içinde bulunan kadın işçilerimizin doğum yapmaları halinde çalışma ve süt iznikonusu 4857 sayılı İş Kanunu`nun 74`üncü maddesinde düzenlenmiştir.

4857 sayılı iş kanunun 74. maddesi gereği doğum ve süt izinleri;

-Esas olarak doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak toplam 16 haftalık doğum iznisüresince işçilerin çalıştırılmaması esastır.

-Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftaya, 2 hafta daha süre eklenir. Bu durumda doğum izni: 10 + 8 = 18 hafta olur.

-Sağlık durumunun uygun olması halinde doktor onayıyla doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışılabilir.    Bu durum işçinin isteğiyle gerçekleşir. Böyle bir durumda çalışılan süreler doğumdan sonraki izinlere eklenir.

-Hamilelik süresince işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

-İsteği halinde işçiye 16 haftalık (çoğul gebelik halinde 18 haftalık) ücretli izine ek olarak 6 aya kadar ücretsiz izin de verilir. Bu süre, yıllık izin hesabında dikkate alınmaz

-Bununla birlikte, doğumdan sonra işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1,5 saatlik süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağına işçi karar verir. Bu süreler günlük çalışma süresinden sayılır.                                                                                                                                                           Doğum izini sürecinde işverenlerin  yükümlülüğü işçinin almış olduğu sağlık raporunun SGK’ya bildirilmesidir.   işveren dilerse bu sürede işçisine ücretinin tamamını ya da bir kısmını ödeyebilir. Bu ödemeyi karşılıksız olarak ya da borç olarak gerçekleştirebilir. Bu konuda kanuni bir yükümlülük  veya yasak bulunmamaktadır. Tamamen işçi ile işverenin anlaşmasına bağlı bir durumdur. İşçi doğum izninin bitiminde SGK’ya başvurarak rapor parası ile ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından bankaya gönderilecek parasını alabilir.

Doğum Parası(İş Göremezlik Ödeneği Hesabı)Hesaplama Şekli:

Örnek 2016 Asgari ücrete göre yapılmıştır.

Çalışan aylık bürüt 2016 asgari ücret 1.647  TL  aldığını varsayalım  1.647/30=54,90 TL ( günlük ücreti)

54,90×112 = 6.148,80 TL   Bu tutarın 3/2 sini iş görmezlik ödeneği olarak alır:  Yani 4.099,20 TL İş görmezlik ödeneği alabilir.

MEMURUN İZNİ İŞÇİDEN DAHA FAZLA

Süt izni konusunda önemli bir nokta, kadın memurların süt izinlerinin kadın işçilerden daha fazla olması. Kadın memura ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1.5 saat süt izni veriliyor.

657 sayılı Kanun’da yer alan “Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır” hükmü yer almaktaydı.

6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra mezkur maddenin (D) fıkrası ile; “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır” hükmü getirildi.

SONUÇ:

4857/74.Maddesinde yapılan düzenlemeyle , kadın işçiler için çocuğun sağlıklı bir beslenme düzeni olması için 1 yaşına gelinceye kadar 1,5 saat kadar ücretli süt izni verilir.

Bu süreler işverenler tarafından imtina edilmeden işçiye verilmesi gerekir.Bu süreler kullandırılmaması durumunda işçi işvereni Bölge Çalışma Müdürlüklerine şikayet edebilir.

İşveren ısrarla bu süreleri kullandırmaması durumunda işçi haklı nedenle iş akdini fesh edebilecektir.

İşveren tarafından süt izni süreleri için işçiye  izin verilmeyerek çalışmış ise , bu süreler için fazla mesai iddiası ile İş Mahkemesinde dava açarak ücret isteme hakkı  bulunmamaktadır.

4857/74.Maddesinde bu konuda düzenlemeye yer verilmemiştir.

Şikayet konusu olunca İPC uygulaması yapılır.

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir