May 28, 2016

Yayınlayan  Makaleler | 0 Yorum

YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR

foto

 

Yıllık izin ücret olarak verilmez, izin olarak kullanılması gerekir. Fakat 4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesinin birinci fıkrasına göre, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretinin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir. Bu ücrete kullanılmayan yıllık izin ücreti adı verilir.

Kullanmaya hak kazanılan fakat kullanılmayan yıllık izin gün sayısı, çalışanın iş akdinin feshedildiği tarihteki günlük brüt ücreti ile çarpılarak brüt yıllık izin ücreti hesaplanır. Daha sonra bu brüt yıllık izin ücretinden bazı kesintiler yapılarak çalışanın eline geçecek net yıllık izin ücreti elde edilir.

Brüt yıllık izin ücretinden gelir vergisi, damga vergisi ve SGK kesintileri yapılarak çalışanın eline geçecek net yıllık izin ücreti elde edilir. Gelir vergisi oranı, ilgili çalışanın cari aya devreden kümülatif gelir vergisi matrahına denk gelen gelir vergisi dilimine belirlenmektedir. Gelir vergisi dilimleri her yıl güncellenmektedir. Brüt yıllık izin ücreti üzerinden %15 SGK primi (işçi ve işveren payı toplamı) kesintisi yapılmaktadır. Yıllık iznin hesabında AGİ hesaplamaya dahil edilmez…

YILLIK İZİN SÜRELERİ;

1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil) 14 gün,

6 ile 14 yıl arasında olanlara 20 gün,

15 yıl veya daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilmektedir.

Bununla birlikte, 18 ve daha küçük yaştakilerle, 50 ve daha büyük yaştakilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamayacaktır.

Kullanılmayan Yıllık İzin 14 Gün olduğu varsayılarak ve çalışanın maaşının asgari ücret olduğu varsayılarak hesaplama yaparsak;

Günlük Brüt Ücret       (1.647/30)                                   =  54.90

Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti (Brüt) 54.90*14          = 768.60

SGK Kesintileri                                                                   = 115.29

Gelir Vergisi                                                                       =   98.00

Damga Vergisi                                                                   =   5.83

Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti (Net)                             =  549.48

1 yıllık kullanılmayan yıllık izin ücreti 2016 yılı asgari ücretine göre 549,48 TL’dir.

Sizde net (AGİ Hariç) maaşınızı otuza bölerek, çıkan rakamı kullanmadığınız gün sayısı ile çarparak kullanmadığınız yıllık izin ücretinizi hesaplayabilirsiniz.

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir